kadra

Rekrutacja 2021

Opiekun/-ka w żłobku

Wymagania formalne:

- wykształcenie co najmniej średnie

Wymagania dodatkowe:

- mile widziane studia kierunkowe,

- mile widziane posiadanie dodatkowych kwalifikacji w zakresie terapii, logopedii, języka angielskiego, rytmiki, fizjoterapii,

- mile widziana gra na instrumencie i otwartość na śpiew J,

- mile widziane doświadczenie zawodowe.

Zakres obowiązków:

- pełnienie czynności opiekuńczych, edukacyjnych i wychowawczych wobec dzieci od 20-go tygodnia życia do lat 3,

- pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych i sanitarno – higienicznych,

- karmienie dzieci,

- czynny udział w działaniach podnoszących jakość pracy żłobka, wewnętrznych szkoleniach dla pracowników,

- współpraca z rodzicami w celu wsparcia rozwoju dziecka,

- prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wykonywanie z własnej inicjatywy zadań i czynności w ramach posiadanych kompetencji,

- dbanie o ład i porządek stanowiska pracy,

- wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy.

Warunki pracy i płacy:

- wymiar czasu pracy: 1 etat,

- zatrudnienie- Umowa o pracę – pierwsza umowa na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

- możliwość zatrudnienia – od 01.02.2022 r.

- miejsce pracy: Żłobek i Niepubliczne Przedszkole Źródełko w Gruszowcu (Gruszowiec 31)


Wymagane dokumenty dla obu stanowisk:

- CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Termin i miejsce składania dokumentów

Zgłoszenia proszę przesyłać w formie podpisanych skanów na adres e-mail snis.blekit@gmail.com do dnia 21.09.2021r. W razie pytań proszę o kontakt pod wskazanym adresem mailowym bądź numerem telefonu 537 437 626.


RODO


Nauczyciel/-ka wychowania przedszkolnego

Wymagania formalne:

- wykształcenie wyższe pedagogiczne lub zawodowe z kwalifikacjami do pracy w przedszkolu lub/i prowadzenia zajęć z zakresu psychologii, rytmiki, wychowania przedszkolnego zgodnie z Wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 z późń. zm.).

Wymagania dodatkowe:

- mile widziane posiadanie dodatkowych kwalifikacji w zakresie terapii, logopedii, języka angielskiego, rytmiki, fizjoterapii,

- mile widziana gra na instrumencie i otwartość na śpiew J,

- mile widziane doświadczenie zawodowe.

Wymagania przed podjęciem pracy:

- aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,

- zaświadczenie o niekaralności.

Zakres obowiązków:

- realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odpowiednio do wieku dziecka z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn,

- organizowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej w Niepublicznym Przedszkolu Źródełko w Gruszowcu,

- dbanie o wysoki poziom bezpieczeństwa i zdrowia dzieci uczęszczających do Przedszkola,

- współpraca z rodzicami w celu wsparcia rozwoju dziecka,

- prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- czynny udział w działaniach podnoszących jakość pracy Przedszkola, wewnętrznych szkoleniach dla pracowników,

- wykonywanie z własnej inicjatywy zadań i czynności w ramach posiadanych kompetencji,

- dbanie o ład i porządek stanowiska pracy,

- wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy.

Warunki pracy i płacy:

- wymiar czasu pracy: 1 etat,

- zatrudnienie- Umowa o pracę – pierwsza umowa na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

- możliwość zatrudnienia – od 01.02.2022 r.

- miejsce pracy: Żłobek i Niepubliczne Przedszkole Źródełko w Gruszowcu (Gruszowiec 31)

Wymagane dokumenty dla obu stanowisk:

- CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Termin i miejsce składania dokumentów

Zgłoszenia proszę przesyłać w formie podpisanych skanów na adres e-mail snis.blekit@gmail.com do dnia 21.09.2021r. W razie pytań proszę o kontakt pod wskazanym adresem mailowym bądź numerem telefonu 537 437 626.


RODO